1
39. Sever game hiệp khách giang hồ
- Server: Huyền Bột Phái
- Alpha:Alpha Test: 27/11/2023 (8:00)
- Phiên Bản:
- Open:Open Beta: 04/12/2023 (8:00)

🎀𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐎𝐏𝐄𝐍 beta 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂🎀 ⏰ Thời gian : 20h00 ngày 08/12/2023. ⚙️ Phiên bản Version 21.0 Build 6 Class. ⚔️ Hệ thống 6 nhân vật cơ bản. 🔓 Giới hạn 4 account / 1 PC. 🎉 Exp lên level chậm theo kiểu cày cuốc. 🎉 Drop có tỷ lệ cao để AE có

Thể Loại Game Thể Loại Khác