HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI CÁNH (WING) TRONG GAME MU ONLINE – GameZ.Al

Hướng dẫn chi tiết các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online: các loại cánh 1, cánh 2, cách 2.5, cánh 3, cánh 4, cánh đặc biệt, mini wing trong Mu Online

Cánh cấp 3

Xem thêm: cách ép cánh cấp 3

Cánh Cuồng Phong

Wing of Storm

Blade Master

Cánh Thiên Sứ

Wing of Eternal

Grand Master

Cánh Ngũ Sắc

Wing of Illusion

High Elf

Cánh Lôi Vũ

Wing of Ruin

Duel Master

Cánh Phượng Hoàng

Wing of Dimension

Dimension Master

Áo Choàng Đế Vương

Cape of Emperor

Lord Emperor

Áo Choàng Đại Tướng

Cape of Overrule

Fist Emperor

 

 Cánh cấp 1 và 2

Xem thêm: cách ép cánh cấp 1
Xem thêm: cách ép cánh cấp 2

Cánh Quỷ

Satan Wings

Dark Knight

Cánh Thiên Đàng

Heaven Wings

Dark Wizard

Cánh Tiên Nữ

Fairy Wings

Fairy Elf

Cánh Vũ Linh

Mistery Wings

Summoner

Cánh Rồng

Dragon Wings

Blade Knight

Cánh Linh Hồn

Archangel Wings

Soul Master

Cánh Tinh Thần

Spirit Wings

Muse Elf

Cánh Hỏa Thiên

Despair Wings

Bloody Summoner

Cánh Bóng Đêm

Darkness Wings

Magic Gladiator

Áo Choàng Của Vua

Cape of Lord

Dark Lord

Áo Choàng Hiệp Sĩ

Cape of Fighter

Rage Fighter


XEM THÊM CÁC HƯỚNG DẪN SAU

Cấp độ của các set đồ trong MU Online

I. Các Cấp Độ Của Set: Class DW: Cấp 2: set Vải Thô Cấp 3: set Xương Cấp 4: set Nhân sư Cấp 5: set Ma Thuật Cấp 6: set Triệu Hồn, set Ánh Trăng Cấp 7: set Ma Vương Cấp 8: set Thần Ma Class DK: -cấp 1: set Thiên Kim, Set đồng, Set

18-01-2024
Tính Năng Cộng hưởng Item

GameZ xin Giới thiệu về Tính năng Cộng hưởng Item, để nâng cấp Item lên 2 Option, hoặc tối đa có thể lên đến 3 Options .

16-01-2024
Bảng Tương Sinh Tương Khắc SS6 và những điều cần biết

1. Sinh, Khắc – Chủng tộc khắc tinh: Là chủng tộc nằm ở chân mũi tên ĐỎ, hướng mũi tên sẽ chỉ vào chủng tộc bị khắc chế. Ví du: DL khắc DK , DK khắc DW – Chủng tộc khắc tinh sẽ được gia tăng lực đánh chí mạng khi tấn công vào chủng

16-01-2024
Hướng dẫn xoay cánh 2 (Wing 2) Mu Online

Chào các fan Mu Online! Hôm nay mình xin chia sẽ lại cách xoay Cánh 2 (Wing 2) trong Game Mu Online trên PC để anh em nào chưa biết thì có thể tham khảo nha. ► Giới thiệu Wing 2 game Mu Online: – Cánh hỗ trợ nhân vật tăng tốc độ di chuyển

16-01-2024
Các set thần trong Game MU ( GameZ.Al)

1. Warrior’s 2. Anonymous’s 3. Hyperion’s 4. Mist’s 5. Eplete’s 6. Berserker’s 7. Garuda’s 8. Cloud’s 9. Kantata’s 10. Rave’s 11. Hyon’s 12. Vicious’s 13. Apollo’s 14. Barnake’s 15. Evis’s 16. Sylion’s 17. Heras’s 18. Minet’s 19. Anubis’s 20. Enis’s 21. Ceto’s 22. Drake’s 23. Gaia’s 24. Fase’s 25. Odin’s 26. Elvian’s 27. Argo’s 28.

14-01-2024